Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kolář, Václav
Autor monografie
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
Autor článku
   Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
   Matematické modelování morfologických procesů v říčním korytě a inundačním území
   RADARSAT imaging of the 1997 Czech Republic flood
   Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství