Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kolčava, Michal
Autor článku
   Arnika - druhé dějství
   Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
   Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
   Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
   Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
   Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
   Fialová jeskyně na Chlumu
   Jeskyně Humpleu, Rumunsko. Part IV, Legenda o gigadómech
   Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
   Nové mapy nejdůležitějších jeskyní Týnčanského krasu
   Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
   Rumunsko. Part 2 : Bihor na konci století - akce 1997
   Rumunsko. Part 3 [1. část] : Bihor na konci století - akce 1998
   Salina Turda : Sůl nad zlato - návštěva rumunského solného dolu
   Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
   Valkeřice-Merboltice : uhelná štola
   Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
   Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu
   Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu
   Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998-2003 v Českém krasu
   Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu
   Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos za rok 1994