Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kolejka, Jaromír
Autor monografie
   Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu
   Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
Autor článku
   Assessment of Landscape Changes: Theoretical Starting Points for Study and the Research Reality
   Budoucnost cestovního ruchu: Harmonická krajina versus krajinný ráz
   Cartographic Documentation of Post-Industrial Landscape
   Czech Landscape Experience Transfer into Desert Environment to Support Archaeological Research
   Česká postindustriální krajina
   Delineation of post - i ndustrial landscapes of the Upper Silesian corridor in the Basin of Ostrava
   Družicové a letecké atlasy - netradiční nástroje poznávání změn Země
   Energogeografická regionalizace území České republiky
   Erosional Hazard: Quantification of Soil Erosion Damages Detected by Satellite Images
   Fyzická geografie - vize české vědy pro 21. století
   Fyzická geografie na Univerzitě Gent
   Geografická analýza polomů na Šumavě po orkánu Kyrill
   Geografické informační systémy : jak nahlédnout za "kopečky" a přitom zůstat doma
   Geografie na Kamčatce
   GIS Ostrava 2009. Kdo nebyl, není gisákem
   Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat
   Jižní Sachalin: Rusko, Japonsko, SSSR/Rusko
   Krajinářská problematika na mezinárodním geografickém kolokviu
   Landscape mapping and typology in the Czech Republic
   Mapy energií v Atlase krajiny České republiky
   Možnosti samosprávy a soukromých subjektů při revitalizaci brownfields
   Na čem pracuje nastupující generace odborníků
   Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
   Natural Hazards in the Czech and Slovak Republics
   Nové trendy a možnosti výzkumu ve fyzické geografii v 21. století v České republice
   Ohrožení mokřadů a vodní biodiverzity v Nepálu
   Pokročilá analýza lesních polomů pomocí GIS
   Post-industrial landscapes in the Czech Republic - A GIS assisted search for present state
   Postindustrial landscape - geographical look at the revival of traditional phenomenon of Czech lands
   Postindustriální krajina - první přiblížení
   Sociální aspekty životního prostředí ve městě
   Studium geografie na univerzitách v Tatarstánu
   Tématické mapy založené na digitálním modelu reliéfu
   Užitečná geografie - vize použitelnosti fyzické geografie
   Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka
   Významné krajinnoekologické pracoviská
   The windthrows in Šumava Mts caused by Kyrill hurricane and terrain features
   Wizualizacja kartograficznych baz danych w procesie likwidacji skutków klęsk żywiołowych
   Zjišťování erozního poškození půd z fototechnicky předzpracovaných družicových snímků