Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kolesar, Peter
Autor článku
   Ložiska zlata severního Kazachstánu a jejich minerály
   Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
   Minerály Pd-Pt norilského revíru (severní Sibiř, Rusko)
   Minerály stříbra z ložiska Aktepe v Uzbekistánu
   Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace
   Telluridy vybraných rudních ložisek Kavkazu
   Zelený grosular 'tsavorit' ze severní Sibiře