Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kolibová, Barbora
Autor monografie
   Kooperace měst v regionu Ostrava-Katovice
   Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
   Sociální klima městského obvodu Michálkovice
   Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
   Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
Autor článku
   Globalizace maloobchodní sítě velkými firmami v Brně a jeho zázemí
   Hodnocení změn životního stylu obyvatel Ostravska
   Housing quality as perceived by inhabitants of two residential areas in Brno: Trnitá and Komenského Sq
   Komparace výsledků výzkumu pracovníků dolů ČSM a Paskov-Staříč
   Možnosti přeshraniční kooperace měst v průmyslové aglomeraci rozdělené státní hranicí:příklad severomorvského-hornoslezského hraničního regionu
   Percepce transfromačních změn životního stylu zaměstnanců v hornictví po roce 1990
   Social climate in the Ostrava Region
   Urban Environment in European Big Cities
   Vývoj vztahů a meziměstských kooperací v regionu Ostrava - Katovice