Podrobnosti záznamu

Jméno
   Koloušek, D.
Autor článku
   Adsorpce toxických oxoaniontů Se na povrchově upravený kaolin
   Adsorption properties of iron riched clays
   Geopolymerní reakce metakaolinu pro přípravu zeolitu A
   Hydrothermal stability of geopolymers
   Hydrothermal stability of geopolymers
   Modified aluminosilicates as low-cost sorbents of As(III) from anoxic groundwater
   Modified low-grade aluminosilicates as efective sorbents of hazardeous axyanions from aqueous systems
   Příprava zeolitu A pomocí geopolymerních reakcí
   Sorption of As(V) on aluminosilicates treated with Fe(II) nanoparticles
   Stability of Arsenic Species in Soils Contaminated Naturally and in an Anthropogenic Manner
   Thermal behaviour of synthetic pyroaurite-like anionic clay
   Trendy pevnosti dosažené v systému metakaolinit - hlinitan sodný - křemen