Podrobnosti záznamu

Jméno
   Koníček, P.
Autor monografie
   Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
   Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
Autor článku
   Matematické modelování napěťodeformačního stavu v podmínkách OKR
   Theoretical knowledges and practical experiences with reinforcing of coal seams in Ostrava-Karviná coalfield
Editor monografie
    5th International Colloquium on Geomechanics and Geophysics. GECO 2014. 5
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008. Sborník příspěvků
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2007
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008