Podrobnosti záznamu

Jméno
   Koníček, Petr
Autor monografie
   Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
   Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
   Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
   Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
   Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
   Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
   Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací. 1
   Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
   Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu
   Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
   Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
   Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
   Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití
   Vypracování jednotného metodického postupu pro dimenzování výztuže důlních chodeb a prorážek
Autor článku
   4th Traditional International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, Ostravice, June 7 - 8, 2012
   Alternative methods for RQD parameter determination
   Control of rockburst risk in hard coal longwall mining - A case study
   Development of stess-strain fields based on paleostress analysis and recent stres-masurement in the Czech part of Upper Silesian Coal basin
   Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
   Evidence of Variscan Accretionary Wedge in the Eastern Part of Upper Silesian Basin in OKR
   The experience with the excavation of the seam 37 in the Block No. 4, Jan Karel mine in Ostrava - Karvina coalfield
   Experimental Approach to Measure Stress and Stress Changes in Rock ahead of Longwall Mining Faces in Czech Coal Mines
   Geomechanical and geotechnical evaluation of maingate No. 080 5253 monitoring in the conditions of the Paskov mine
   Impact of destress blasting on stress field development ahead of a hardcoal longwall face
   The Influence of Carpathians Nappes on Tectonic Structures of the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
   Intense rockburst impacts in deep underground constructions and their prevention
   Long-hole destress blasting for rockburst control during deep underground coal mining
   Metodyka strzelań nieproduktywnych w profilaktyce tąpaniowej
   Present situation and development trends in the area of underground nuclear waste storage sites
   Profilatyka tąpaniowa w warunkach regionu Ostrawsko-Karwińskiego (OKR)
   Recent-stress state in Czech part of Upper Silesian Coal basin
   Rock mass fracturing in main gate roof behind advancing longwall face
   Rockbursts provoked by destress blasting in hard coal longwall mining
   The rotation of principal axes of stress due to mine induced stresses
   Seismic effect of destress rock blasting
   Selected geological factors impacting effects of induced seismicity on surface in conditions of Ostrava-Karvina coalfield in the Czech Republic
   Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
   Stress State Determination and Prediction in Rock Mass with Rockburst Risk in Ostrava-Karvina Coal Basin
   Structural analysis within Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
   Structural analysis within the Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
   Study of selected cases of destress rock massive to rock blasting
   System of Rock Blasting in Boreholes Diameter more than 100 mm as a Rockburst Prevention Measure
   Systems of Rock Blasting as a Rockburst Measure in the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
   Verification of Recent-Stress-Strain in Czech part of Upper Silesian Coal basin
   Vysoké kotvení v chodbách pro dvojí použití a jejich monitoring