Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kondrová, Lucie
Autor monografie
   Anglická verze webu České geologické služby
   Aplikace Báňské mapy
   Aplikace Geochemická prozkoumanost
   Aplikace Geofyzikální prozkoumanost
   Aplikace Hydrogeologická prozkoumanost
   Aplikace Oznámená důlní díla
   Aplikace Údaje o území
   Aplikace Vlivy důlní činnosti
   Aplikace Vrtná prozkoumanost
   Česká geologická služba v zahraničí - poster
   Česká verze webu České geologické služby
   EU officers INSPIRE to use metadata, Case study from the Czech Geological Survey
   Geological and Thematic Maps as Products of the Information System of the Project Zamtyn Nuruu 50
   Geological Data and its Application for Life - poster
   Geological map 1 : 500 000
   Geological Map of the Trans-Altay Gobi - poster
   Geological Mapping of Costa Rica
   Geological Mapping of the Czech Republic - poster
   Geologická mapa Zaaltajské Gobi 1:500 000 - poster
   Geologické mapování České republiky - poster
   Geologický GIS Jesenicka - poster
   Geovědní informační systém oblasti Jesenicka
   Geovědní informační systém oblasti Žďárských vrchů
   Geovědní mapy 1 : 500 000
   GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací
   GIS aplikace Surovinový informační systém
   IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012
   Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby
   Map Application Borehole Surveys
   Map Application Mineral Information System
   Map Application Mining Impacts
   Map Application Mining Maps
   Map Application Reported Mine Workings
   Map Application Territory Data
   Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page
   Mapové služby pro projekt OneGeology-Europe - poster
   Metadata - popis datových zdrojů ČGS (webová stránka portálu České geologické služby)
   Metadatový katalog ČGS - prohlížecí a vyhledavací aplikace
   Metodika tvorby datového modelu pro 3D geologické modely podloží v GIS a jejich vizualizaci - Odborná studie pro disertační práci
   Metodika tvorby datového modelu pro vícerozměrné geologické modely podloží - Odborná studie pro disertační práci
   New Map Applications of the Czech Geological Survey - poster
   Nové mapové aplikace České geologické služby - Poster
   Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
   Processing and Visualization of Borehole data in GIS - poster
   Processing and Visualization of Borehole data in GIS - poster
   Rekonstrukce geologické stavby území Čech, Moravy a Slezska / A Reconstruction of the Geological Structure of the Area of Bohemia, Moravia and Silesia - poster
   Roční etapová zpráva projektu 341700 - Tvorba interaktivního atlasu "The Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif"
   Role of Informatics in the International Activities of the Czech Geological Survey
   Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka
   Seznam on-line aplikací ČGS - webové stránky
   TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
   Úloha informatiky v mezinárodních aktivitách České geologické služby - poster
   Uživatelská příručka k eEarth aplikaci
   Uživatelská příručka k eWater aplikaci pro prohlížení hydrogeologických objektů v České republice
   Uživatelská příručka k veřejné mapové službě ArcIMS ČGS-Geofondu pro prohlížení vrtů z databází ČGS-Geofondu
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Web map service for the Map of Borehole Surveys
   Web map service for the Map of Historical Mining Maps
   Web map service for the Map of Mineral Information System
   Web map service for the Map of Mining Impacts
   Web map service for the Map of Reported Mine Workings
   Web map service for the Map of Territory Data
   Webová mapová služba Báňské mapy
   Webová mapová služba Oznámená důlní díla
   Webová mapová služba pro zpřístupnění geologické mapy České republiky 1:500 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Geomagnetické mapy 1:2 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Hydrogeologické mapy Československa 1:1 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění mapy kvartérního pokryvu České republiky 1:500 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Mapy radonového indexu 1:500 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Mapy zvodnění 1:2 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění přehledu hydrogeologických rajonů České republiky
   Webová mapová služba pro zpřístupnění přehledu inženýrskogeologických rajonů 1:1 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění půdní mapy České republiky 1:1 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Radiometrické mapy 1:2 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění regionálně geologického schematu České republiky 1:2 500 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Základní hydrogeologické mapy Československa 1:200 000
   Webová mapová služba Surovinový informační systém
   Webová mapová služba Údaje o území
   Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti
   Webová mapová služba Vrtná prozkoumanost
   Webové mapové služby poskytované Českou geologickou službou
   Website OneGeology-Europe Plus
   WMS služby ČGS - webová stránka
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily
   Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
Autor článku
   Education, Heritage and Outreach - Geotourism/GeoParks
   EU officers INSPIRE to use metadata Case study from the Czech Geological Survey
   Geologie Evropy bez hranic - skutečný test proveditelnosti INSPIRE
   Historická geologická mapa ČR z období první poloviny 19.století
   Jak bylo v San Diegu aneb 31. mezinárodní uživatelská konference Esri
   Moderní přístup ke geoinformacím
   Národní geologická mapová databáze
   Natural resources - Building stones
   OneGeology-Europe, test interoperability v geologii
   Regionální geologický informační systém
   Report on a recent deep-seated landslide at Gírová Mt., Czech Republic, triggered by a heavy rainfall: The Gírová Mt., Outer West Carpathians; Czech Republic
   Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice
   Rozvoj podnikového GIS - budování národní geologické mapové databáze v ČGS
   Tvorba informačního systému
   Tvorba informačního systému
   Význam evropské směrnice INSPIRE pro geologickou veřejnost