Podrobnosti záznamu

Jméno
   Konečný, Pavel
Autor monografie
   Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva
   Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č.105/95/0473 Plynopropustnost sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
Autor článku
   Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování
   Biotitické dioritové porfyrity ve vrtu ČE-1 (Čeladná)
   Changes in gas permeability of sedimentary rocks in the process of their deformation
   Changes in gas permeability of sedimentary rocks in the process of their deformation and in view of their porosity and structure
   Changes in gas permeability of sedimentary rocks in the process of their deformation and in view of their porosity and structure
   Characterization of Gypsum from quarry Kobeřice (Czech Republic)
   A comparative study of influence of temperature on granites from India and Czech Republic
   Comparison of the measurement of changes of the ultrasonic wave velocity in the process of deformation for different types of equipment
   Discontinuities: Filtration properties in triaxial state of stress
   Effect of technology of Rock samples cutting on samples strength properties
   Evaluation of rock failure by various physical methods in laboratory conditions
   Exkurze do slezské a podslezské jednotky vnějších Západních Karpat
   Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě
   Exkurzní průvodce
   Factors influencing the origin of the acoustic emission in rock samples in unaxial stress conditions
   Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
   Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
   Filtration Properties of Discontinuities in Triaxial State of Stress
   Gas Permeability Changes in the Rock Specimen during the Triaxial Compression Test
   The history of measurement of rock mechanical properties at the Institute of Geonics AS CR
   Hornina jako porézní prostředí: Plynopropustnost za trojosého stavu napjatosti
   Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem
   Influence of temperature on permeability and stress strain behaviour of granodiorite
   Influences of Temperature and Regime of Tempering on Changes Physical Properties of Granite
   Investigation of the mechanical and physical properties of greywacke specimens
   Krátký pohled na geologii Somalilandu
   Laboratorní měření mechanických vlastností hornin na ÚGN
   Laboratory measurement of the ultrasonic wave velocity in triaxial conditions
   Measurement of gas permeability of coal and clastic sedimentary rocks under triaxial stress conditions
   Measurement of gas permeability of coal and clastic sedimentary rocks under triaxial stress conditions
   Measuring of gas permeability of Coal and clastic sedimentary Rocks at triaxial state of Stress
   Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
   Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
   Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
   Měření přetvárných vlastností a akustických emisí hornin při jednoosém zatěžování
   Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
   Methods of measurement of gas permeability in the triaxial state of stress
   Metody měření plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti
   Mineralogické a petrologické metody v paleontologii
   New Method of testing tensile strength of rocks
   Non-destructive methods of failure analysis of rock material in laboratory conditions
   Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
   Occurrence of coal near Erigavo (Republic Somaliland)
   Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin
   Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
   Physical properties of carboniferous and permian rocks: comparison
   Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
   Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
   Příspěvek k měření pevnosti v tlaku u karbonských klastických sedimentárních hornin
   Rock Mass as a porous medium: Gas filtration ability in triaxial state of stress
   Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
   Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika
   Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem
   Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
   Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
   Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách
   Tenzometrická měření přetvárných vlastností materiálů
   Two technologies of rock samples cutting:Their effect on samples strength properties
   Utilization of Image Analysis in Herpetology
   Vliv porozity a struktury sedimentárních hornin na jejich plynopropustnost
   Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
   Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
   Vliv technologie tvarování horninových vzorků na jejich pevnostní vlastnosti
   Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce
   Vůdčí korelační horizonty svrchních petřkovických vrstev v oblasti Ostravy, Paskova a Staříče
   Wplyw obciazec termicznych na zmiany przepuszczialnošci próbek skal w trójosiowym stanie naprazenia
   Zaleznošč pomiadzy morfologie powierzchni przelamów skalnych a ich przepuszczalnosie w trójosiowym stanie naprezenia
   Změny přetvárných vlastností hornin v průběhu zatěžování za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
   Změny rychlosti šíření ultrazvukových vln v procesu deformace
   Změny statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
Editor monografie
    Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials
    Eurock 2005. Impact of Human Activity on the Geological Environment. Proceedings