Podrobnosti záznamu

Jméno
   Konečný, Pavel, 1969-
Autor článku
   Krátký pohled na geologii Somalilandu
   Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
   Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
   Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
   Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
   Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování