Podrobnosti záznamu

Jméno
   Konečný, Vlastimil
Autor článku
   Charakteristiky intruzívnych telies s príznakmi rudnej mineralizácie
   Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
   Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area
   Geológia a nerastné suroviny neovulkanitov
   Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
   Geológia severného svahu šahanskej antiformy
   Geologické a ložiskové poměry pohoria Javorina
   K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia
   Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálne explozívne brekcie centrálnej zóny stratovulkánu Javoria
   Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria
   Magnetic and electric properties of the volcanic rocks of the West Carpathians
   Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust
   Molasse basins and volcanic activity in west Carpathian Neogene : its evolution and geodynamic character
   Nové pohľady na stratigrafiu stredoslovenských neovulkanitov
   Paleovulkanická rekonštrukcia stredoslovenských vulkanitov v mierke 1:100 000
   Početně-grafický způsob řešení stability svahů za mezního stavu napětí
   III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
   Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
   Vzťah explozívnych brekcií a mineralizácie v stratovulkáne Javorie