Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kopřiva, Antonín
Autor článku
   Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
   High arsenic concentrations in mining waters at Kaňk, Czech Republic
   Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu
   Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.
   Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
   Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
   Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
   Vznik a vývoj stratifikace důlních vod.
   Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí