Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kopa, Dušan
Autor článku
   Eklogit z jv. části orlicko-kladského krystalinika
   K petrologii metamorfitů velkovrbenské klenby
   Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka)
   Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
   Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
   Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
   Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
   Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
   Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
   Paragenetická studie rudního výskytu u Starého Města p. Sněžníkem
   Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
   Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
   Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
   Parageneze magnetitového ložiska pod Malým Dědem u Bělé pod Pradědem (Jeseníky)
   Rudní akcesorie rul plášťě žulového masívu (14-224 Jeseník)
   Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá p. Pradědem)
   Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
   Skarnoidní horniona z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
   Tmavá uzavřenina ze sněžnických rul od Chrastic u Starého Města p.Králickým Sněžníkem
   Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
   Vernířovice - Měďný. Pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách.
   Výskyt magnetitu u Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílá Voda)