Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kopa, Dušan, 1935-
Autor článku
   Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
   Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
   Paragenetická studie měďnorudného výskytu Ludvíkov u Vrbna pod Pradědem
   Paragenetická studie měďnorudného výskytu "stříbrník" u Nýznerova
   Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
   RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., osmdesátníkem
   Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
   Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách