Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kopecký, Lubomír
Autor článku
   Astroblém Lake Bosumtwi, Ghana - matečná struktura tektitů Pobřeží slonoviny: kryptoexplozivní subsidenční kaldera
   Basement peculiarities of the Neoidic Ohře rift in N-Bohemia as established from a Study of xenoliths and other geological evidence
   The Čistá ring structure, Czechoslovakia
   Drahé kameny západní části Českého středohoří
   Economic potentiality of alkaline rocks and carbonatites of Czechoslovakia
   Ekonomický význam alkalických hornin a karbonatitů ve světě
   Fenitizace a její projevy v Českém masivu
   Geologické doklady kryptovulkanického původu matečné struktury moldavitů - Nördlinger Ries
   Hlavní výsledky výzkumu molybdenových rud Českého masívu
   Isotopic composition and origin of carbonates in alkaline-metasomatic and cognate rocks of the Bohemioan massif, Czechoslovakia
   Ještě ke krušnohorskému zlomu
   Karbonatity - jejich klasifikace, názvosloví, petrografie, mineralogie a chemismus
   Kritické body problematiky geneze tektitů
   Mladý vulkanismus Českého masívu. Dokonč.
   Mladý vulkanismus Českého masívu (strukturně geologická a vulkanická studie)
   Morphology and genesis of zircon from the pseudotrachyte breccia of the Roztoky central caldera in České středohoří Mts.
   Neglected Data on the Endogenous Origin of Tektite Parent Craters and of Tektites
   Nerostné suroviny astroblémů a vztah k černým břiblicím
   The Nördlinger Ries astrobleme in the European rift system
   On the economic importance of alkaline rocks and carbonatites
   Perspectives of Ni-Cu (Pt), Cr mineralizations of the subcretaceous basic and ultramafic complex near Svitavy
   Principle views on the genesis of astroblemes and related mineralizations
   Problematik der Lokalisation des Streufeldes der Moldavite aus dem Eger-Becken
   The Roztoky pseudotrachyte caldera in the České středohoří Mts., Czechoslovakia
   Struktura pádového pole moldavitů a návrh jeho geneze v pojetí kryptovulkanické hypotézy: problém látkové diferenciace a prostorové uspořádanosti pádového pole
   The Ševětín astrobleme - product of an impact, tectonic style or cryptovolcanism?
   Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry
   Tektonická struktura západní části Oharského riftu
   Young alkaline volcanism of the Bohemian Massif