Podrobnosti záznamu

Jméno
   Korikovskij, Sergej Petrovič
Autor článku
   Alpine anchimetamorphism of Upper Carboniferous sandstones from the sedimentary mantle of the Čierna Hora Mts. crystalline complex (Western Carpathians)
   Alpine Metamorphism of the Tatric Late Paleozoic-Mesozoic Coverin the West Carpathians
   Anchimetamorphism of Permian sandstones of the Struženík Group in the Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians)
   Calc-silicate hornfelses (erlans and Ca-skarns) in the Malé Karpaty Mts. region
   Chloritoid-pyrophyllite-muscovite schists in the Western Gemeric: mineral equilibria and protoliths
   Comparative mineralogical-petrographical characteristics of metagabbro from borehole KV-3 near Rohovce and of amphibolites of Hladomorná valley formation (Slovenské Rudohorie MTS.)
   Faciálne podmienky variskej prográdnej metamorfózy v lodinskom komplexe kryštalinika Čiernej hory
   Genezis zonaľnych granatov iz rimavickich (sineckich) granitov v kogutskoj zone veporid, Zapadnyje Karpaty
   Geotermometrija i izmenenije mineral'nych ravnovesij pri perekristallizacii granat-sljudjanych slancev v kordijeritovyje rogoviki v oreole rochovskich granitov (Slovackoje Rudogor'je, rajon ss. Rochovce-Chižne)
   Illite-paragonite layer intergrowths from the Gemericum Nappe in the NE part of the Čierna Hora Mts. Veporicum (Western Carpathians)
   Metamorfičeskaja zomal'nosť i diaftorez v kristallinikume Považskogo Inovca
   Metamorfičeskaja zonal'nosť v kristallinikume Suchi i vysokotemperaturnyj avtometasomatoz v glinozemistych granitach Stražovskich gor
   Metamorphic equilibria in the beginning stages of the biotite subfacies in Early Paleozoic volcano-sedimentary rocks of Gemericum
   Metamorphic phase equilibria and primary character of metagabbros from borehole KV-3 near Rochovce and of amphibolites of Hladomorná Valley Formation (Slovenské Rudohorie Mts.)
   Nízkoteplotné metasedimenty krakloveskej formácie veporického kryštalinika (Západné Karpaty)
   Opredelenije vozrasta retrogradnogo metamorfizma v zapadnych Karpatach K-Ar metodom po muskovitam
   Propylitizované bazalty a plagiodacity z permských metasedimentov Tríbeča
   PT-uslovija metamorfizma kristalličeskich slancev Maloj Fatry (v razreze Mlynskogo ruč'ja i jego okrestnostej
   Retrograde metamorphism of staurolite-garnet-mica schists of the Kraklovská zone of Veporides
   Rovnovážne asociácie rúl a amfibiolitov komplexu Bujanovej (Čierna hora)
   Staurolite-chloritoid schists from the Klenovec region: Prograde metamorphism of high-alumina rocks of the Kohút zone - Veporides
   U-Pb and K-Ar isotopic dating of Sinec (Rimavica) granites (Kohút zone of Veporides)
   Vysokoželezité metasedimenty z Kokavy nad Rimavicou (veporikum)
   Zoned garnets and their equilibria in mica schists and gneisses of Kohút crystalline complex, Hnúšťa region, Western Carpathians