Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kotrba, Zdeněk
Autor článku
   Amfibolitizace a biotitizace xenolitu rohovce z porfyrické biotitické žuly Sedmihorského pně
   Chemické složení meče od Chvalšovic
   Electron microprobe analyses of silicates and oxides
   Meření tloušťky elektricky vodivých vrstev používaných v rentgenové mikroanalýze
   Mineralogie zlata a doprovodných minerálů ze Zlatého Chlumu u Jeseníku
   Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
   Nové poznatky v kvantitativní rentgenové mikroanalýze
   Nové způsoby výpočtů koncentrací prvků v rentgenové mikroanalýze nerostných surovin a rud
   Orthopyroxene-garnet granulites in the Podolsko complex