Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kottnauer, Pavel
Autor monografie
   EUREF related activities in the Czech Republic 2004-2005. National report
   Mapa zemětřesného ohrožení ČR (T=500 let). Oblast: Severočeská hnědouhelná pánev. Měřítko 1:25 000
   Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003
   Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
   Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(2000) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu RP
   Roční zpráva k plnění smlouvy OK 345(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
   Zhodnocení seismicity v prostoru Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou jako podklad pro projektovou přípravu dálnice D35-stavba 3511
Autor článku
   A-Priori Estimation of Possible Seismic Local Effects as a Measure of a Site Vulnerability
   Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Sniezka mountain based on GPS and total station
   Analysis of Mutual Positions of Geodetic Observation Points Situated on the Sniezka Mountain Based on GPS and Total Station Technologies
   Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Śnieżka Mountain based on GPS and total station technologies
   Analysis of Seismic Hazard. Slovak National Report to IUGG, 1995-1998
   Application of GIS Technologies to Seismic Risk Assessment
   Artificial Intelligence Techniques and Earthquake Hazard Assessment
   Automatic processing of macroseismic observations to assess site effects and their applications in earthquake hazard calculations
   B.3. - Geological Environment and Soil. Maximum observed intensities of earthquakes in residential units, 1998. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - 2nd Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1999-1-1 area, National Application Document - Eurocode 8
   B.3 Geological Environment and Soil. Maximum observed intensities in residential units, 1998. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1 area, National Application Document - EUROCODE 8. Epicentres of earthquakes in the Czech Republic and its immediate vicinity
   B.3 Geological Environment and Soil. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1 area, National Application Document - EUROCODE 8
   B.3.1.Geological Environment - Horninové prostředí. Maximum Observed Intensity in Settlement Units within the Territory - Maximální pozorované intensity v sídelních jednotkaách. Seismic zones - Seismické zóny
   A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földrengéskockázatának értékelése
   Can GPS data contribute to earthquake swarm studies?
   Categorisation and Harmonisation of Probabilistic Earthquake Hazard Assessment with Respect to Statistic Representation of Input Data
   Characteristics of the Random Excitation of Mechanical System
   Computer Programs Tool for Processing Input DATA Used in Probabilistic Earthquake Hazard Calculations
   Computers programs tool for processing input data used in probabilistic earthquake hazard calculations
   Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
   Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
   Description of seismic excitation for the aim of safety assessment of structures
   Deterministic Aspects in Probabilistic Earthquake Hazard Assessments and a Categorisation of Hazard Output Values with Respect to Statistic Representation of Input Data
   Deterministic Aspects in the Probabilistic Hazard Calculation
   Earthquake Activity of the Bohemian Massif and Its Relation to Recent Geodynamic Phenomena
   Earthquake Catalogue for the Czech Republic, Poland and Slovakia
   Earthquake Hazard Assessment for Central Europe
   Earthquake hazard assessment for Central Greece including local geological structure
   Earthquake hazard assessment for the Czech Republic and adjacent area
   Earthquake Hazard Assessment for the Czech Republic, Poland and Slovakia, Across-Boundaries Case Study in the GSHP-Region 3
   Earthquake Hazard Assessment for the Gulf of Corinth and the Thiva-Oropos Zone
   Earthquake Hazard Assessment for Two ASPELEA Test Sites: The Corinthos Gulf (Central Greece) and Kresna Region (SW Bulgaria)
   Earthquake hazard assessment, geodynamical and seismotectonic studies
   Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) site
   Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) Site
   Earthquake Hazard Assessments for the Czech Republic
   Earthquake Hazard Assessments for the Gulf of Corinth (Central Greece) and Kresna Region Region (SW Bulgaria)
   Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia - Contribution to the ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
   Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia - Contribution to the ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
   Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia
   Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia. Contribution to the Global Seismic Hazard assessment Program
   Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia. Contribution to the ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
   Earthquake Hazard Map Correction for Effects of Near-Surface Sediments: An Example of the Bílina District, Czech Republic
   Earthquake Hazard Map Corrections of Effects of Near-Surface Sediments: an Example of the Bílina District, Czech Republic
   Earthquake hazard maps for the Czech Republic, Poland and Slovakia
   Earthquake hazard maps for the Czech Republic, Poland and Slovakia. Contributions to the Global Seismic Hazard Assessment Program
   EUREF related activities in the Czech Republic 2005-2006. National report
   Eurokód 8 - Mapa seismického ohrožení České republiky - Verze září 1996
   Final Version of the GSHAP Map for the Czech Republic, Poland and Slovakia
   Five years of the GPS geodynamic network SUDETEN (1997-2001)
   Four GPS permanent observatories and two regional GPS networks for geodynamic studies of the northern part of the Bohemian Massif
   Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - A complex geodynamic analysis
   Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
   Geo-Scientific Data for the Central Greece and Their Applications in Geodynamical Tasks. Case Study for the EC Project "ASPELEA"
   Geodynamic Interpretations of the GPS Data in the Moravo-Silesian Zone
   Geodynamic Investigation of the Eastern Sudety Mountains Using GPS - Polish and Czech Cooperation
   Geodynamic Model of the Bohemian Massif and Its Relation to Sudeten Areas
   Geodynamic movements and deformations of the Sudetic structural unit of the Bohemian Massif
   Geodynamic movements detected by the GPS technology and supported by the earthquake occurrences, remote sensing and other phenomena. A study case for the Moravo- Silesian part of the BohemianMassif
   Geodynamic movements of the Sudeten area
   Geodynamic Network Sudeten
   Geodynamic Terrains of the Moravo-Silesian Area, the Bohemian Massif
   Geodynamic terranes of the Moravo-Silesian area, the Bohemian Massif
   Geodynamical Pattern of the Bohemian Massif
   Geodynamická síť AV ČR GEONAS - Permanentní observace GPS signálů
   Geodynamická síť Sudety - stanoviště GPS a měřická kampaň 1997
   Geodynamická síť Sudety: stanoviště GPS a měřická kampaň 1997
   Geodynamický model Českého masívu
   Geodynamics and deformations of the Sudetic geological structural blocks
   Geodynamics of the Bohemian Massif and deformations for the Sudetic structural units
   Geodynamics of the Bohemian Massif in a view of the West Bohemia/Vogtland area
   Geodynamics of the East Sudeten (Border Area of the Czech Republic and Poland)
   Geodynamics of the East Sudetic structural blocks, the Bohemian Massif
   Geographic Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
   Geographical Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
   Geographical Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
   Geological Structure and Earthquake Hazard Assessment
   GEONAS - The GEOdynamic Network of the Academy of Sciences of the Czech Republic: Permanent GNSS observations and routine data processing in the IRS operational centre
   GEONAS - The geodynamic network of the Academy of the Sciences of the Czech Republic - Permanent GNSS observations and routine data processing in the IRS operational centre
   Geonomic Parametric Knowledge Bank and Artificial Intelligence Techniques in Maximum Possible Earthquake Prognosis
   Geonomic Parametric Knowledge Bank and Artificial Intelligence Techniques in Maximum Possible Earthquake Prognosis
   Geophysical observations and prediction of geophysical fields for users
   GPS Crustal Movement Monitoring and Regional Seismicity - A Case Study for the Sudety Mts
   GPS data processing and geodynamic movement assessment
   GPS geodynamic movements of the East Sudeten area in connection to geological structures and geophysical fields
   GPS geodynamic movements of the East Sudeten area in connection to regional geological structures
   The GPS geodynamic network East Sudeten. Five Annual Campaigns (1997 - 2001), Data Processing and Results
   The GPS geodynamic network EAST SUDETEN. Five annual campaigns (1997-2001), data processing and results
   The GPS geodynamic network East Sudeten. Five annual campaigns (1997-2001). Data processing and results
   The GPS geodynamic network "SUDETEN" - five annual campaigns (1997-2001), data processing and results
   GPS Network "SUDETEN" - Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
   GPS Network "SUDETEN" - Results of the campaigns 1997-2000
   GPS Network "SUDETEN" and Its Relation to the Other GPS Networks in the Sudeten Area
   GPS Network "SUDETEN" and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
   GPS Network SUDETEN and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
   GPS Network "SUDETEN". Preliminary Results of the Campaigns 1998-1999
   GPS regional network West SUDETEN - A westward wide-ranging extension of present SUDETEN network
   GPS site movements detected in NE Bohemia, Central Europe
   GSHAP Earthquake Hazard Map for the Czech Republic, Poland and Slovakia
   How to Define the EUROCODE-8 Zones?
   Influence of Earthquake Hazard Uncertainties on Seismic Risk Assessments
   Input Earthquake Hazard Values of the Thiva-Oropos Region (Central Greece) for Seismic Risk Estimates
   Intensity site effects of selected events of Central and Western Greece and earthquake hazard assessment
   Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
   Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
   Isoseimal maps drawing by the kriging method
   Isoseismal maps drawing by the kriging method
   Isoseismals of selected events of Central Greece and earthquake hazard assessment in relation to geological and tectonic structures
   Mapa zemětřesného ohrožení České republiky, Polska a Slovenska vypracovaná pro ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
   The Maximum Effective Acceleration and the EUROCODE Practice
   The Maximum Effective Acceleration and the EUROCODE Practice
   Maximum Observed Intensity Map of the Czech Republic Compiled by a Computer Approach
   Maximum Observed Intensity Point Map of the Czech Republic
   Maximum Possible Earthquakes as the Upper Threshold of Seismic Potential Estimates of Earthquake Active Zones
   Mobility of Tectonic Zones in the Northen Part of the Moravo-Silesian Region and Their Earthquake Activity
   Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
   Monitorování geodynamických pohybů na strukturách Českého masívu metodou GPS a jejich geologická interpretace
   Movements of Central European structural units and their relation to the GPS SUDETY network observations
   Několik poznámek k hodnocení dat GPS regionální sítě SUDETY ve vztahu ke stanicím EUREF
   Network of the Academy of Sciences of the Czech Republic (GEONAS) - Permanent GPS observations, their remote control and transfer to data centres
   New permanent GPS observatories Sněžka (SNEZ) and Biskupská kupa (BISK)
   New permanent GPS observatories Sněžka (SNEZ) and Biskupská kupa (BISK)
   New permanent GPS observatories Sněžka (SNEZ) and Biskupská kupa (BISK)
   Note to remote control of GPS observatory using GSM modem
   Note to remote control of GPS observatory using GSM modem
   Permanent GPS observatories for monitoring of geodynamic motion in the Bohemian Massif
   Permanent GPS observatories for monitoring of geodynamic motions in the Bohemian Massif operated by IRSM AS CR
   Permanentní GPS observatoře provozované Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR
   Permanentní GPS observatoře Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a využití jejich dat pro potřeby běžné geodetické práce
   Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
   Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace
   Preliminary Earthquake Hazard Assessments for "Eurocode 8" and Their Relation to the Existing Czech Building Code
   Preliminary geodynamic movements of the West Sudeten area based on GPS observations
   Preliminary site movements in the GPS West Sudeten network
   Preliminary site movements in the GPS WEST SUDETEN network
   Probabilistic Earthquake Hazard Assessment for Southern Italy and Recent Building Codes
   Probabilistic Earthquake Hazard Calculacions for Potenza Area (South Italy)
   Předpokládaný regionální obraz pole napětí v geodynamickém modelu Českého masívu
   Quantitative Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif, Czech Republic
   Quantitative Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif, Czech Republic
   Recent geodynamic processes in the east part of the Bohemian Massif detected by GPS technology and geological interpretations
   Regional geodynamic network HIGHLANDS for monitoring of recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif
   Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
   Regional Geodynamic Network "Sudeten" (the Eastern Sudeten Area, the Czech Republic and Poland). Its Relation to River Dams
   Regional geodynamic network "WEST SUDETEN"
   Regional geodynamic network "West Sudeten"
   Regional geodynamic network "West Sudeten" a westward wide-ranging extension of present "East Sudeten" network
   Regional Geodynamical Network SILESIA (The Eastern Sudeten Area, the Czech Republic and Poland). Its Relation to Local Mine Activities and River Dams
   Regional geodynamics network "West Sudeten". A westward wide-ranging extension of present "East Sudeten" network
   Remote control of GPS observatory using GSM modem
   Remote Control of GPS Observatory Using SMS
   Seismic hazard assessment for a Central Europe
   Seismic Hazard Assessment in Central Northwest and Northern Europe /GSHAP Region 3/
   Seismic Potential Estimates of Earthquake Active Zones
   Seismic Potential Estimates of Main Earthquake Zones of the Corinthos (Central Greece) and the Kresna Region (SW Bulgaria)
   Seismic Regionalisation of the Czech Republic, Poland and Slovakia
   Seismogeological Acceptance Criteria for Geological Repositories for Spent Nuclear Fuel
   Seismogeological acceptance criteria for radioactive waste disposals
   Seismological Acceptance Criteria for Geological Repositories for Spent Nuclear Fuel
   Seismological acceptance criteria for radioactive waste disposals
   Seismological pattern of a transition area between the East Alps and the West Carpathians
   Seismological Pattern of a Transition Area between the Eastern Alps and the Western Carpathians
   SHACAL - A Computer Program Tool for Earthquake Hazard Assessment
   Some New Aspects in a Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
   Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů
   Third Level Seismogeographical Regionalization for the Czech Republic, Poland and Slovakia
   Third Level Seismographical Regionalisation of the Czech Republic, Poland and Slovakia
   To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the EAST SUDETEN network
   To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the East Sudeten network
   Transmission and continuosly recorded data from remote GPS permanent stations to IRSM central unit
   Transmission of continuously recored dat from remote GPS permanent stations to IRSM central unit
   Two new permanent GPS observatories in the Czech Republic - Sněžka and Biskup
   Two new permanent GPS observatories in the Czech Republic - Sněžka and Biskupská kupa
   Zemětřesné ohrožení Severočeské hnědouhelné pánve - příklad korekce výpočtu na lokální geologickou stavbu