Podrobnosti záznamu

Jméno
   Koubová, Magdaléna
Autor monografie
   Charakteristika jílových minerálů z průzkumné štoly Jiřina pro stavbu silnice 1/42 VMO Dobrovského A
   Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí
   MINERALOGICKÝ, PETROGRAFICKÝ A GEOCHEMICKÝ VÝZKUM SEDIMENTŮ A PŮD - KRITICKÉ ZHODNOCENÍ METODIK EFEKTIVNÍHO STANOVENÍ JEJICH SKUTEČNÉHO MINERÁLNÍHO SLOŽENÍ
   Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
   Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva
Autor článku
   Effect of mineralogical and geochemical properties on reflectance properties of waste from Sokolov open pit lignite mine, Czech Republic
   Extreme PGE concentrations in lower Cambrian acid tuff layer from the Kunyang phosphate deposit, Yunnan Province, South China - possible PGE source for lower Cambrian Mo-Ni-polyelement ore beds
   GEOCHEMICAL AND MINERALOGICAL CONSTRAINTS ON THE GENESIS OF THE OTJOSONDU FERROMANGANESE DEPOSIT, NAMIBIA: HYDROTHERMAL EXHALATIVE VERSUS HYDROGENETIC (INCLUDING SNOWBALL-EARTH) ORIGINS
   Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium
   Mechanické vlastnosti překonsolidovaných jílů v brněnské aglomeraci
   Mineralogy, Petrography and Geochemistry of Sediments Used in Pollutant Sorption Experiments
   Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
   Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
   Ore mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
   Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko
   Stabilization of available potassium across soil and climatic conditions of the Czech Republic
   Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor