Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kovalová, Marie
Autor článku
   Black shales and associated mineralizations as a result development of the (semi-) isolated basin in the Barrandian Proterozoic Bohemian Massif, Czechoslovakite
   Geochemically Anomalous Black Shales of the Western Bohemian Upper Proterozoic
   Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
   Minoritní prvky v proterozoických horninách mezi Trnčím a Struhadlem u Klatov
   Occurrence of Sn-W mineralization in the Barrandian Proterozoic near Erpužice NNE of Stříbro
   Stručný přehled poznatků z 1. mezinárodního zasedání o černých břidlicích
   Ultrabazika v xenolitech pláště v borském masívu
   Uranium mineralization in silicified Upper Proterozoic biogenic rocks