Podrobnosti záznamu

Jméno
   Koverdynský, Bohdan, 1937-
Autor článku
   Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov
   Crinoid skeletal ossicles in the Šléglov Formation of the Velké Vrbno Dome (Moravia, Czech Republic) and their stratigraphic significance
   Ekologické koutky v Jeseníkách
   Formační cykly, stáří krystalinika a stratiformních mineralizací na východním okraji Českého masivu
   Geologické problémy silezika
   Geologické využití příležitostných zemních prací na Šumpersku a Zábřežsku (14-24, Bělá p. Pradědem; 14-43, Mohelnice, 14- 41, Šumperk)
   Geologické výzkumy v prognózní ploše Libina
   Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
   Litostratigrafie a ložiskové prognózy podloží flyšové formace ve střední části Zábřežské vrchoviny
   Oskavsko-lesnické souvrství a prognózy Au-mineralizace v desenské tektonické jednotce
   Paleozoický vulkanismus a stratiformní mineralizace silesika
   Polymetalická mineralizace u Oskavy v Jeseníkách
   Ponikevské souvrství a sdružené celky v devonu silezika
   Problematika stratigrafického zařazení zábřežské skupiny
   Stáří vulkanických zón a stratiformní mineralizace Jeseníků
   Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu
   Vymezení dvou tektonicky aktivních vulkanických zón ve střední části Jeseníků a jejich ložiskový význam
   Výskyty konodontových faun ve spodní části andělskohorského souvrství v oblasti Jeseníků
   Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
   Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
   Vztahy vulkanosedimentárních cyklů a mineralizace v sv. části desenské klenby v Jeseníkách
   Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)
   Zpráva o geologickém mapování na listu Šternberk (14-44 Šternberk)
   Zpráva o výsledcích mapování v sz okolí Oskavy