Podrobnosti záznamu

Jméno
   Králík, František
Autor článku
   Aragonit v československých jeskyních
   Glacial history of the Czech Republic
   Nové poznatky o kontinentálních zaledněních severních Čech
   Proluviální sedimenty severočeské hnědouhelné pánve
   Quaternary alluvial fans in the Most Basin
   Zemřel RNDr. Ivan Tenčík