Podrobnosti záznamu

Jméno
   Králík, Jiří
Autor článku
   Cymrit z ložiska Pb-Zn-rud u Horního Benešova
   Obecné rysy hydrotermálně alterovaných hornin některých uranových ložisek. I.část
   Organic and clay diagenesis in sediments of Ostrava-Karviná coal basin
   Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy