Podrobnosti záznamu

Jméno
   Králík, Miroslav
Autor monografie
   ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk
   Slovník pro studenty antropologie I. A - L
Autor článku
   Gravettian occupation of the Beckov Gate in Western Slovakia as viewed from the interdisciplinary research of the Trenčianske Bohuslavice-Pod Tureckom site
   Možnosti použití fotoluminiscence při určování nerostů
   Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
   Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
   Prognózní ocenění zdrojů stříbra v Českém masívu
   Stříbronosný žilník na Hřívě pod Blaníkem