Podrobnosti záznamu

Jméno
   Krám, Pavel
Autor monografie
   Biodiversity in freshwaters: temporal trends and response to water chemistry. NIVA-Report SNO6580-2013, ICP Waters Report 114/2013, 1-66. ISBN 978-82-577-6315-2
   Charakteristiky denních povrchových odtoků ze čtrnácti lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005
   Coordination of WP2 modelling efforts and CZO data availability. Deliverable D2.1b. SoilTrEC - Soil Transformations in European Catchments
   Fottová , D. et al.(2006): Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém. Závěrečná zpráva projektu MŽP VaV-1D/2/16/II/04, 63.str. Archiv MŽP
   Harmonized database of existing field data. Deliverable D2.3. SoilTrEC - Soil Transformations in European Catchments - Project
   Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   hydrogeologická mapa 24-14 Boskovice
   hydrogeologická mapa 24-32 Brno
   hydrogeologická mapa 25-21 Nový Jičín
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 35-11 Veselí nad Moravou
   Inventory of current measurement and monitoring activities at the CZOs. Deliverable D2.2. of the SoilTrEC project
   Kladská and Mnichov - long-term hydrochemical changes in two catchments with contrasting vulnerability to acidification
   Mg deficiency reduce and P deficiency increase ectomycorrhizal fungal growth
   Příspěvek ČGS do mezinárodní sítě malých lesních povodí International Cooperative Programme - Integrated Monitoring
   Report on model application testing with the field data and Final report on validation of process models and results (Deliverables D2.6 and D2.7), 1-80. SoilTrEC Project. Grant Agreement no. 244118
   SoilTrEC - Soil Transformations in European Catchments. Integrated Soil through Mathematical Modelling. Technical Report 1
   Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice
   Webové stránky 'Projekt SoilTrEC'
   Změny chemismu povrchových vod na území CHKO Slavkovský les mezi lety 1991 a 2001
   Zpráva o realizaci projektu VaV-1D/2/16/II/04 'Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém'
Autor článku
   17 years of biogeochemical monitoring in the GEOMON network of small catchments, Czech Republic
   Acidification and recovery modeling in four Swedish catchments with differing atmospheric deposition (Berg-Tresticklan-Tiveden-Vindeln)
   Acidification and recovery of soil at a heavily impacted forest catchment (Lysina, Czech Republic)-SAFE modeling and field results
   Aluminium biogeochemistry in two Czech catchments with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
   Aluminum biogeochemistry of a forest catchment underlain by leucogranite in western Bohemia
   Aluminum biogeochemistry of a forest catchment underlain by serpentine in western Bohemia
   Aluminum chemistry in two Czech catchments with contrasting geology subject to acidic atmospheric deposition in 1992-1998
   Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
   Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
   Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
   Application of the SAC-SMA model for runoff generation simulations at two geochemically contrasting catchments
   Arsenic streamwater runoff and atmospheric deposition in two catchments with contrasting acid-base chemistry in western Bohemia
   Auswirkungen von Klimawandel und anthropogenen Effekten auf die Grundwasserbeschaffenheit im Ostbayerisch-Westbohmischen Kristallin
   A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
   A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
   A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
   Biogeochemistry of a forest watershed underlain by serpentine in central Europe
   Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
   Biogeochemistry of forest catchments in the Czech Republic with contrasting lithology under conditions of acidic deposition in 1992-2001
   Biomass removal will significantly decrease soil base saturation in acidified ecosystems
   Can public policy keep up with scientific progress? The case of acidification policy in Northern Sweden
   Changes in Stream Water Concentrations of Arsenic and Beryllium in the Western Part of the Czech Republic between 1991 and 2001
   Characterization of the European Critical Zone Observatories at soil profile scale - soil physical structrure
   Charakteristiky denních povrchových odtoků ze 14 lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005
   Chemical and biological change in forest floor and mineral soils of the Slavkov Forest, Czech Republic between 1993-2003
   Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
   Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem
   Chemické složení odtoku ze tří geochemicky kontrastních podloží(leukogranit - serpentinit - amfibolit)
   Comparative analysis of hydrochemical time series of adjacent catchments by process-based and data-oriented modelling
   Concentrations and fluxes of toxic metals (Ni, Cr, Hg, Al) in drainage water at Pluhuv Bor, a Czech serpentine catchment
   Critical zone ecosystem services: more than skin deep
   Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny
   Daily streamwater runoff characteristics from the ICP IM catchments (CZ01, CZ02, DE01) in the Bohemian Massif
   Delineation between natural and anthropogenic impacts on groundwater and stream water solute concentration
   Differences in benthic macroinvertebrate structure of headwater streams with extreme hydrochemistry
   Distributed modeling of hydrologic patterns at small forested catchment
   Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
   Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
   Does acidification policy follow research in Northern Sweden? Examples from a decade of scientific progress
   Does acidification policy follow research in northern Sweden? The case of natural acidity during 1990´s
   Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Rep.
   Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Republic
   Drainage water chemistry in geochemically contrasting catchments
   Drainage water chemistry reflects monolithologic Critical Zones. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4
   Dynamic modelling at integrated monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
   Effects of climate variability on groundwater and streamwater quality determined by non-linear statistics
   Ekologické zatížení hadcových půd
   Ekologické zatížení hadcových půd
   Environmental Chemistry of Beryllium
   Extrémy denních odtoků ze sítě lesních povodí GEOMON
   Future and recent changes in flow patterns in the Czech headwater catchments
   Future and recent changes in flow patterns in the Czech headwater catchments
   Future climate and changes in flow patterns in Czech headwater catchments
   Geochemie hornin ultrabazického povodí Pluhův bor ve Slavkovském lese
   Geoecology of a forest watershed underlain by serpentine in Central Europe
   Geomorphology as a key factor to freshwater recovery: the SUNFLOW model
   Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
   Heavy metal budgets and critical loads at ICP Integrated Monitoring sites
   Hindcast and forecast of episodic acidification: using the Lysina catchment in the Czech Republic as a case study
   Hydrologická bilance dlouhodobě sledovaného povodí Lysina
   The impact of climate change on hydrological patterns in Czech headwater catchments
   The impact of climate change on hydrological patterns in headwater catchments of Czech GEOMON network
   Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is driven by reductions in ionic strength rather than climate change or decreasing acidity
   Increased dissolved organic carbon (DOC) in central European streams is generated by ionic strength reductions rather than decreasing acidity of climate change
   Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is generated by ionic strength reductions rather than decreasing acidity or climate change
   Influence of bedrock geology on elemental fluxes in two forested catchments affected by high acidic deposition
   The influence of climate change (scenarios HadAM3 B2 and ECHAM4/OPYC3 A2) on recovery from acidification at Lysina catchment, Czech Republic
   Influence of geological substrate on forest health status
   Influence of geological substrate on streamwater chemistry - examination of 21 catchments in western Bohemia
   Influence of lithology on streamwater chemistry
   Integrovaný monitoring látkových toků v krajině-metoda malých povodí
   Interaction of climate change and acid deposition
   Is the ratio of mountain Norway spruce forest ecosystem affected by soil water Ca/Al ratio?
   Isotopic evidence for processes of sulfur retention/release in 13 forested catchments spanning a strong pollution gradient (Czech Republic, central Europe)
   Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půd a povrchových vod?
   Kyselé deště stále s námi
   Limnologie tekoucích vod devíti vybraných povodí sítě GEOMON
   Linking foliar chemistry to forest floor solid and solute phase organic C and N in Picea abies [L.] Karst stands in northern Bohemia
   Linking foliar chemistry to forest floor solid and solution phase organic C and N in Picea abies [L.] karst stands in northern Bohemia
   Linking forest conditions expressed by foliar chemistry to stream and soil chemistry along acid pollution gradient in Norway spruce stands in the Czech Republic
   Long-term changes in aluminium concentrations and fluxes in Czech streams recovering from acidification
   Long-term changes in aluminum fractions of drainage waters in two forest catchments with contrasting lithology
   Long-term changes in DOC in two Czech watersheds - why are not there any?
   Long-term modeling of acidification and recovery in an upland catchment of the Western Ore Mountains, SE Germany
   Long-term record of acidification and recovery
   Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
   Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
   Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
   Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech republic
   MAGIC modeling of long-term lake water and soil chemistry at Abborrtrasket, Northern Sweden
   MAGIC modeling of long-term lake water and soil chemistry at Abborrtrasket, Northern Sweden
   Makrozoobentos dlouhodobě sledovaných toků s různým stupněm ovlivnění atmosférickou acidifikací
   Manganese biogeochemistry in a central Czech Republic catchment
   Manganese Biogeochemistry in a Central Czech Republic Catchment
   Measuring denudation rates with the 10Be(meteoric)/9Be isotopic ratio in catchments with different lithologies. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4
   Modeling and monitoring of long-term acidification in an upland catchment of the Western Ore Mountains, SE Germany
   Modeling anticipated climate change impact on biogeochemical cycles of an acidified headwater catchment
   Modeling long-term streamwater and soil chemistry using a decade of data from one of Sweden's intensively monitored small catchments in Halland
   Modeling long-term streamwater chemistry in the Berg catchment, southwestern Sweden
   Modeling of long-term water and soil changes in three geochemically contrasting monolithological Czech catchments
   Modeling of soil degradation in the Czech critical zone observatories
   Modeling of soil transformations in the Czech Critical Zone Observatory
   Modelling long-term changes in stream water and soil chemistry in catchments with contrasting vulnerability to acidification (Lysina and Pluhuv Bor, Czech Republic)
   Modelling soil nitrogen: The MAGIC model with nitrogen retention linked to carbon turnover using decomposer dynamics
   Monitoring and modeling of long-term changes in streamwater chemistry in two small catchments with contrasting vulnerability to acidification
   Monitoring and modelling of long-term changes in the streamwater chemistry of two small catchments with contrasting vulnerability to acidification
   The monitoring network GEOMON - 10 years of data
   Možnosti nápravy nedostatku hořčíku v lesních ekosystémech
   Možnosti nápravy nedostatku hořčíku v lesních ekosystémech
   Overview of the MAGIC model applications in 1985-2000
   Overview of the MAGIC model applications in 1985-2000
   Persistent effects of acidification on stream ecosystem structure and function
   Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
   Predicting episodic pH decline during the development of chronic acidification and subsequent period of recovery
   Progress report on base line heavy metal approach
   Projections of future water-energy-vegetation regimes at the Lysina catchment, Czech Republic
   Projections of water balance changes in nine forested Czech catchments as a result of anticipated climate change
   Random variability or spatial pattern? Modeling drainage water sulfate dynamics of two watersheds based on flowpath length distribution analysis
   Rapid recovery from sulfate pollution in streams of western Bohemia
   Rapid regional recovery from sulfate and nitrate pollution in streams of the western Czech Republic - comparison to other recovering areas
   Recovery from acidification as predicted by the MAGIC model for 14 forested catchments in the Czech Republic
   Recovery from Acidification in Central Europe ? Observed and Predicted Changes of Soil and Streamwater Chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
   Recovery from acidification in two acid-vulnerable environments ? Limed versus unlimed catchments. Krám, P., Lorz, C., Hruška, J
   Relationship between critical load exceedances and empirical impact indicators at Integrated Monitoring sites across Europe
   RELATIONSHIP BETWEEN NORWAY SPRUCE STATUS AND SOIL WATER BASE CATIONS/ALUMINIUM RATIOS IN THE CZECH REPUBLIC
   Relationships between Norway spruce status and soil water base cations/aluminum ratio in the Czech Republic
   Report on national ICP IM activities in the Czech Republic 2004
   Retrospective analyses and future predictions of snowmelt-induced acidification: Example from a heavily impacted stream in the Czech Republic
   Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
   Runoff from the ICP IM catchments in the Bohemian Massif
   Rychlé snižování obsahu síranů v povrchových vodách západních Čech
   Simulace tvorby odtoku ve dvou geochemicky kontrastních povodích v západních Čechách modelem Sacramento (SAC-SMA)
   Soil and streamwater recovery from acidification in the Czech forested headwaters. Case study from the Lysina catchment
   Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
   Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
   Soil processes and functions across an international network of Critical Zone Observarvatories: introduction to experimental methods and initial results
   Soil processes and functions in critical zone observatories: hypotheses and experimental design
   SoilTrEC: An international consorcium to assess soil processes and functions using a global network of critical zone observatories
   Stream benthic macroinvertebrates of nine selected catchments of the Czech GEOMON network
   Stream water recovery in the Czech Republic - Results from the GEOMON network of catchments
   Stream water recovery in the Czech Republic? - Results from the GEOMON network of catchments
   Streamwater chemistry in highly contrasting lithologies
   Streamwater chemistry in three contrasting monolithologic Czech catchments
   Streamwater chemistry in three contrasting monolithologic watersheds
   Streamwater patterns in geochemically contrasting monolithologic spruce catchments
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle 1. Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle 2. Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
   Streamwater recovery from acidification in the Black triangle. 3) Modeling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. Part 2) Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
   The strontium and calcium isotope signals in forest soil environment during recovery from antropoghenic acidification
   Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
   Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
   Sulphur and nitrogen input-output budgets at ICP Integrated Monitoring sites in Europe
   Sulphur and nitrogen input-output budgets at ICP Integrated Monitoring sites in Europe
   Time series of long-term annual fluxes in the streamwater of nine forest catchments from the Swedish Environmental Monitoring Program (PMK 5)
   Time series of long-term annual fluxes in the streamwater of nine selected forest catchments of the Swedish Environmental Monitoring Program (PMK)
   Total mercury in stream water of selected catchments within Czech Republic
   Trace metal budgets for forested catchments in Europe - Pb, Cd, Hg, Cu and Zn
   Tracing biogeochemical processes in small catchments using non-linear methods
   Tracing biogeochemical processes in small catchments using non-linear statistics
   Trends in Stream Water Chemistry within GEOMON Network in the Czech Republic
   Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
   Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
   Učinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 2. Vliv depozic síry a dusíku na půdy a lesy
   Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer
   Upscaling small basin study results in time and space using non-linear statistics
   Variability of water regime in the forested experimental catchments
   Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách
   Vývoj chemismu podzemní vody na povodí Lysina v CHKO Slavkovský les
   Water and soil chemistry of aluminum in two Czech watersheds with contrasting substrates
   Wet and dry deposition and internal cycling of base cations at two geochemically contrasting sites in the Czech Republic
   Zhodnocení atmosférické depozice v rámci monitorovací sítě GEOMON v období 1994-2003
   Změny půd českých monolitologických povodí: výzkumy v rámci evropského projektu SoilTrEC