Podrobnosti záznamu

Jméno
   Krám, Pavel, 1960-
Autor článku
   Acid-base characteristics of aquatic organic acids in the runoff from a peatland affected by high acidic deposition
   Aluminium biogeochemistry in two Czech catchment with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
   Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
   Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
   Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
   Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
   Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
   A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
   Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
   The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic
   Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
   Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
   Decline of Norway spruce (Picea abies) and environmental sensitivity to acidic deposition in the Czech Republic
   Does Acidification Polici Follow Research in Northern Sweden? The case of Natural Acidity during the 1990's
   Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
   Elemental fluxes in forested catchments underlain by granite and serpentinite in the Slavkovský les Mountains, Czech Republic
   Environmental Chemistry of Beryllium
   Experimental acidification and alkalinisation of a bog stream: organic acids buffering and verification of a steady-state hydrochemical model
   Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
   Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
   Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
   Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
   Konference o rizikových odpadech
   Kyselé deště stále s námi
   Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
   Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden
   Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
   Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
   Organic Solutes and the Recovery of a Bog Stream from Chronic Acidification
   Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
   Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
   Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
   Role of organic solutes in the chemistry of acid-impacted bog waters of the western Czech Republic
   Three-Component Model of Runoff Generation, Lysina Catchment, Czech Republic
   Three-component model of runoff generation, Lysina catchment, Czech Republic
   Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici
   Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
   Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa