Podrobnosti záznamu

Jméno
   Krásný, J.
Autor monografie
   Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
   hydrogeologická mapa 13-32 Kolín
Autor článku
   Brine occurrences in the czech-german border region and their palaeohydrogeology
   Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
Editor monografie
    Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry
    Workshop on hard rock hydrogeology of the Bohemian massif - extended abstract