Podrobnosti záznamu

Jméno
   Krásný, Jiří
Autor monografie
   Proceedings - Internat. Conference on Groundwater in fractured rocks
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
   Ústecké termální vody - zhodnocení stavu využívání, průzkumu a ochrany
Autor článku
   Adequate depth of boreholes in hard rocks: a case study in Ghana
   Carlsbad mineral water origin in context of Post-Variscan development in Central Europe
   Crystalline rock aquifers: their occurrence, use and importance
   Druhý seminář o hydrogeologii "pevných" hornin Českého masivu
   Geologic factors influencing distribution of hardrock transmissivity
   Geology of the Ohře Rift region
   Geophysical well logging in hydrogeologic studies: possibilities in the Cheb Basin, West Bohemia
   Groundwater development, management and protection at regional scale: the Police basin (Czech Republic)
   Groundwater in fractured rocks
   Groundwaters of the Bohemian Cretaceous Basin - a review
   Groundwaters of the Bohemian Cretaceous Basin
   Guide. Pre-conference excursion to the southern Bohemia (Czech Republic). International conference on Groundwater in fractured rocks, Prague, 15-19 September 2003
   Hard-rock hydrogeology in the Czech Republic
   Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks
   Hydrogeological Data as Indicator of Neotectonic Activity
   Hydrogeological Environment in Hard Rocks : An Attempt at its Schematizing and Terminological Considerations
   Hydrogeologické mapy jako nástroj ekonomického a sociálního rozvoje
   Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
   Hydrogeology
   Hydrogeology and groundwater resources
   Hydrogeology (Chapter 19)
   Hydrogeology fo fractured rocks from particular fractures to regional approaches: State-of-the-art and future challenges
   K problematice režimu napjatých zvodní
   Klasifikace transmisivity a její použití
   New approach to using GIS in groundwater runoff assessment: the Krušné Mts., Czech Republic
   Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
   Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
   Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
   Podzemní vody hydrogeologického masívu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
   Průzkumné metody v hydrogeologii
   Regional transmissivity distribution and groundwater potential in hard rock of Ghana
   Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
   Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových území na Moravě a ve Slezsku
   Scale Effect in Transmissivity Data Distribution
   Scientific co-operation within the International Association of Hydrogeologists: Achievements, possibilities and perspectives. Invited lecture.
   State-of-the-Art of Hydrogeological Investigations in Hard Rocks: The Czech Republic
   Termální vody Ústecka a Děčínska
   Termální vody Ústecka a Děčínska
   Ústecko-děčínské termální vody a možnosti jejich optimálního využití
   Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
   Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem
   Vzpomínka na Ing. Stanislava Čurdu, CSc.
   Well-Logging in Regional Hydrogeology (Example: the Police Basin)
   Well-logging in regional hydrogeology: the police Cretaceous basin
   Zpracování a plošné vyjádření některých hydrogeologických prvků v mapách
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Rainfall-Runoff Models as the Tools for Water Balance Evaluation and for Estimation of Natural Groundwater Storages