Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kratochvíl, Miloš
Autor článku
   Analýza polyfázové vrásové deformace moravika moldanubika v údolí Dyje
   Rentgenografické studium přednostní orientace kalcitu ve vrbenské sérii keprnicko-desenské jednotky
   Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle