Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kratochvíla, Ladislav
Autor článku
   Informace o 33. fóru pro nerudy
   Informace o dosavadních výsledcích vyhledávacího průzkumu jílů v lokalitě Ciego de Avila (Kuba)
   Informace o výsledcích ložiskového průzkumu kaolínu na lokalitě Dumaňuecos, provincie Las Tunas (Kuba)
   Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
   Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením
   Nové poznatky v řešení náhrady těženého kameniva drceným
   Perspektivy flyšových sedimentů slezské jednotky pro těžbu ložisek kamene
   Perspektivy těžby písku v okolí Mikulovic a Velkých Kunětic na Jesenicku
   Perspektivy vědeckotechnické revoluce v hospodaření s vodou
   Perspektivy využití fluviálních sedimentů řeky Bečvy pro těžbu ložisek štěrkopísků
   Sirníky v kamenivu ložiska Hrabůvka
   Výsledky průzkumu ložisek štěrkopísků a stavebního kamene v 7. Pl. a výhled prací pro 8. Pl