Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kraus, Ivan
Autor článku
   Diagenesis of two smectite types in the East Slovakian Basin
   Granitoid clastics on the SE margin of the Vienna Basin and Basin genesis
   Ing. Samuel Hruškovič šesťdesiatročný
   Ložiská a výskyty bentonitov SSR
   Ložiská a výskyty kaolínov v SSR
   Nerastné suroviny na prelome tisícročí
   Nové poznatky z geologie a technologie nerúd SSR za roky 1972-1987
   Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
   Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny
   Štruktúry a textúry bauxitov Strážovských vrchov
   Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci
   X-ray analysis of the inhomogenous stress state
   XIV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association (Sofia, September 20-23, 1989)