Podrobnosti záznamu

Jméno
   Krejčí, M.
Autor monografie
   Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky
Autor článku
   Geomorfologický výzkum ramen Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
   Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
   Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
   Human impact on the channel pattern change of a lowland river - an example from Morava river basin
   K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví