Podrobnosti záznamu

Jméno
   Krejčí, Tomáš
Autor monografie
   Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
Autor článku
   Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna
   Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
   Krizové řízení a jeho modelování v GIS
   Možnosti samosprávy a soukromých subjektů při revitalizaci brownfields
   Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001