Podrobnosti záznamu

Jméno
   Krejčí, Zuzana
Autor monografie
   Aplikace Báňské mapy
   Aplikace Dekorační kameny
   Aplikace Geochemická prozkoumanost
   Aplikace Geofyzikální prozkoumanost
   Aplikace Geologická mapa 1 : 25 000
   Aplikace Hydrogeologická prozkoumanost
   Aplikace Hydrogeologická rajonizace
   Aplikace Mapy radonového indexu
   Aplikace na kontrolu integrity záznamů v dokumentačních databázích
   Aplikace Oznámená důlní díla
   Aplikace Půdní mapa 1 : 50 000
   Aplikace Svahové nestability - mapované záznamy
   Aplikace Svahové nestability - registrační záznamy
   Aplikace Údaje o území
   Aplikace Vlivy důlní činnosti
   Aplikace Vrtná prozkoumanost
   Aplikace Významné geologické lokality
   Application Decorative stones
   Application Geological map 1 : 25 000
   Application Geological map 1 : 50 000
   Application Hydrogeological zones
   Application Radon maps
   Application Soil map 1 : 50 000
   Česká geologická služba v zahraničí - poster
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405
   Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
   Dokumentace geologického mapování. Databázová aplikace na Intranetu ČGS
   EU officers INSPIRE to use metadata, Case study from the Czech Geological Survey
   GEOINFO - Web Map Application
   Geological and Thematic Maps as Products of the Information System of the Project Zamtyn Nuruu 50
   Geological Data and its Application for Life - poster
   Geological map 1 : 500 000
   Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000
   Geological Map of the Trans-Altay Gobi - poster
   Geological map of the Trans-Altay Gobi 1 : 500 000
   Geological Mapping of Costa Rica
   Geological Mapping of the Czech Republic - poster
   Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
   Geologická mapa Brna a okolí
   Geologická mapa Zaaltajské Gobi 1:500 000 - poster
   Geologické mapování České republiky - poster
   Geologické mapování Mongolského Altaje v měřítku 1 : 50000 (Zamtyn Nuruu - 50)
   Geovědní informační systém oblasti Žďárských vrchů
   Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje
   Geovědní mapy 1 : 500 000
   GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací
   GIS aplikace Surovinový informační systém
   HYDROGEOLOGICKÁ RAJONIZACE - etapová zpráva za rok 2004
   Hydrogeologická rajonizace - etapová zpráva za rok 2005 a souhrnná zpráva za období 2002-2005
   Hydrogeologická rajonizace - www aplikace
   Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby
   Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Ag, As, Bi, Sb)
   Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Au, Mo, Cu, W)
   Khundiin Gol area - Geological map
   Khundiin Gol area - Synoptic geochemical map
   Khundiin gol area distribution of heavy mineralf (Barite, Fluorite, Molybdenite, Cassiterite)
   Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Anatase, Garnet, Magnetite, Rutile)
   Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Pb minerals, Bismutite, Malachite)
   Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Scheelite, Gold, Pyrite)
   Map Application Borehole Surveys
   Map Application Mineral Information System
   Map Application Mining Impacts
   Map Application Mining Maps
   Map Application Reported Mine Workings
   Map Application Territory Data
   Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page
   Mapová aplikace geologická mapa 1 : 50 000
   Mapová prozkoumanost podle listokladů
   Mapové služby pro projekt OneGeology-Europe - poster
   Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ JIHOČESKÝ
   Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ
   Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ KARLOVARSKÝ
   Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
   Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ LIBERECKÝ
   Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
   Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ OLOMOUCKÝ
   Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PARDUBICKÝ
   Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PLZEŇSKÝ
   Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PRAHA
   Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ STŘEDOČESKÝ
   Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ ÚSTECKÝ
   Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ VYSOČINA
   Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ ZLÍNSKÝ
   Metadatový katalog ČGS - prohlížecí a vyhledavací aplikace
   Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
   Nové mapové aplikace České geologické služby - Poster
   Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
   Portál státní geologické služby
   poster - Aplikace GEOINFO
   REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva
   Role of Informatics in the International Activities of the Czech Geological Survey
   Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka
   Sesuvy a skalní řícení v ČR, přehledná mapa 1:1 000 000
   Set of geochemical maps ZN-50
   Set of geological maps ZN-50
   Set of hydrogeochemical maps ZN-50
   Set of structural maps ZN-50
   Seznam on-line aplikací ČGS - webové stránky
   Significant geological localities
   Strukturovaná legenda digitální geologické mapy ČR 1:500 000
   Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
   Technologie a metodika tisku velkoplošných map
   TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
   Úloha informatiky v mezinárodních aktivitách České geologické služby - poster
   Výsledky geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 na průzkumné licenci Khundiin gol v západním Mongolsku
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
   VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Web map service for the Map of Borehole Surveys
   Web map service for the Map of Historical Mining Maps
   Web map service for the Map of Mineral Information System
   Web map service for the Map of Mining Impacts
   Web map service for the Map of Reported Mine Workings
   Web map service for the Map of Territory Data
   Webová aplikace pro přístup k dokumentům uloženým v Archivu svahových nestabilit ČGS
   webová aplikace 'Svahové nestability'
   Webová mapová služba Báňské mapy
   Webová mapová služba Oznámená důlní díla
   Webová mapová služba Surovinový informační systém
   Webová mapová služba Údaje o území
   Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti
   Webová mapová služba Vrtná prozkoumanost
   Webové mapové služby poskytované Českou geologickou službou
   WMS služby ČGS - webová stránka
   Základní geologická mapa 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa geodynamických jevů
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-142 Hejnice -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-231 Jizerka -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-422 Žacléř -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-423 Svoboda nad Úpou -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí, Geologická mapa odkrytá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Geologická mapa odkrytá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm, Geologická mapa odkrytá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-343 Vimperk
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-122 Zbytiny
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-124 Volary
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-231 Jizerka - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora - Mapa dokumentačních bodů. MS
   Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
   Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
   Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Autor článku
   Aplikace ČGS prakticky - jak získat užitečné informace z databází
   EU officers INSPIRE to use metadata Case study from the Czech Geological Survey
   Gate to Scientific GeoInformation
   Geologická stavba Žďárských vrchů
   Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50
   Geologické mapy - od papíru k informačnímu systému
   Geologický informační systém
   Geoscience data management - Mongolian Altay Project
   Hydrogeologická rajonizace 2005
   Hydrogeologická rajonizace 2005
   Hydrogeologická rajonizace České republiky
   Information portal - new dimension in geoscience data delivery
   Internet mapový server České geologické služby
   Internet mapový server České geologické služby
   Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense
   Moderní přístup ke geoinformacím
   Národní geologická mapová databáze
   National system of monitoring, registering and prediction of ground instabilities in the Czech Republic (REGIN)
   A new generation of online map applications and map services of the Czech geological Survey
   Portál geohazardů - využití mapových služeb
   Projekt geologického mapování Mongolského Altaje - informační systém, kartografické zpracování
   Rozvoj podnikového GIS - budování národní geologické mapové databáze v ČGS
   Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS
   Tvorba informačního systému
   Tvorba informačního systému
   Tvorba národní geologické mapové databáze ČR
   Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps