Podrobnosti záznamu

Jméno
   Krhovský, Jan
Autor monografie
   Excursion guidebook. Paleontology and stratigraphy of the Eocene - Miocene sections of the Western Pre-Caucasia
Autor článku
   Calcareous nannoplankton from the type locality of the Frýdek formation (lower Maastrichtian)
   Cascade of causally linked effects of rapid glaciation-deglaciation events: a possible cause of non-selectivity of mass extinction
   Cephalopod Limestones of the Barrandian Basin (Silurian), Czech Republic: sedimentary environments and stratigraphic significance
   Changes in Communication with the Open Sea During the Deposition of the Early Oligocene Menilitic Formation (Zdanice Unit)
   Changes in planktonic Foraminifera assemblages driven by orbital cycles: Latest Eocene to Early Oligocene of the Ždanice Unit, the West Carpathians
   Comparison of calcareous nannoplankton factor assemblages and seasonally variable assemblages fixed in fecal pellets: the Early Oligocene of the South Moravia Flysch Belt
   Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nannoplanktonových biozón NP 20 - np 23
   Early Oligocene palaeoenvironmental changes in the West Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
   Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždanice Units, South Moravia
   Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům
   How did the calcareous nannoplankton assemblages reflect the paleoenvironmental changes indicated by mass mortality of Early Oligocene pteropods
   Hromadná vymírání bořící a tvořící
   Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon?. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník
   Lower Miocene of the Pouzdřany unit, the West Carpathian flysch belt, southern Moravia
   Lower Oligocene pteropod horizons in the Ždanice Unit - acme, mass killing or preservation events?
   Maastrichtian and Paleocene agglutinated Foraminifera from deep troughs of the SE margin of the Bohemian massif
   Microphytoplankton, pollen, spores and plants megafossils from Majkopian deposits of Belaja valley, North West Pre-Caucasus: preliminary results of studying
   Mikrobiostratigrafické korelace vnějších jednotek flyšového pásma a vliv eustatických změn na jejich paleogeografický vývoj
   The nannofossil chalk layers in the early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (the Menilitic Formation, Ždánice Unit, South Moravia): Orbitally forced changes in paleoproductivity)
   Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan
   Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství
   Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany -"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo)
   Paleoenvironmental changes across the Eocene/Oligocene boundary in the Ždánice and Pouzdřany Units (Western Carpathians, Czechoslovakia): the long-term trend and orbitally forced changes in calcareous nannofossil assemblages
   Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
   Paleontology and zonal stratigraphy of the Oligocene, West Pre-Caucasus: paleogeographic and event implications
   Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka)
   Silurian Cephalopod-rich gravitites of the Barrandian Basin, Czech Republic: response to sea-level change
   Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekvenční hranice ve ždánické jednotce a v sz. Předkavkazí. Early Oligocene Basal Šitbořice Event: correlation of the sequence boundary in the Ždánice Unit and NW Fore-Cacucasus
   Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy
   Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna