Podrobnosti záznamu

Jméno
   Krištín, Jozef
Autor článku
   Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
   Granáty pararúl centrálnej zóny Západných Karpát
   Novšie poznatky z mineralógie a geochémie granitoidov Veľkej Fatry
   Olivines in the Western Carpathians basalts
   Príspevok k petrografii a geochémii granitoidov Malej Fatry
   Základné typy granitoidov Malej a Veľkej Fatry