Podrobnosti záznamu

Jméno
   Krobicki, Michal
Autor článku
   Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
   Geodynamic evolution and palaeogeography of the Polish Carpathians and adjacent areas during Neo-Cimmerian and preceding events (latest Triassic-earliest Cretaceous)
   Geodynamic Evolution Stages in the Outer Carpathians
   Geodynamics of ridges and development of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm im Poland
   Jurassic paleogeography of the Pieniny and Outer Carpathian basins
   Middle and Late Jurassic roots of brachyuran crabs: Palaeoenvironmental distribution during their early evolution
   Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
   Paleogeografia i tektonika płyt północnej Tetydy i Perytetydy w Polsce i na obszarach przyległych w jurze i wczesnej kredzie
   The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
   Plate tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
   Plate-tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
   Source Rock Prediction Value: world provinces during Late Jurassic-earliest Cretaceous times and position of West Carpathians in SRPV prediction