Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kroupa, Michael
Autor článku
   Odnos těžkých kovů vodou z povodí Zvíkovského potoka
   Současný stav jakosti vody v řece Lužnici
   Vliv zemědělské výroby na obsah těžkých kovů v přilehlých vodních tocích