Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kryl, Václav
Autor článku
   Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
   Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
   Posouzení stability závěrného svahu vápencového lomu Kotouč-Štramberk
   Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
   Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
   Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
   Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
   Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem