Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kryl, Václav, 1939-
Autor článku
   Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
   Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
   Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
   Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
   Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti