Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kučera, Jaroslav
Autor článku
   Geologická fotodokumentace lomových stěn
   Geologická fotodokumentace popvrchových hornických prací
   Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně
   Jeskynní systém Piková dáma - Spirálka 1979-1985
   Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
   Vývoj říční sítě Moravského krasu
   Vývoj říční sítě Moravského krasu
   Zpráva o průzkumu jeskynního systému pod závrtem č.37 v severovýchodní části Moravského krasu
   Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ