Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kubík, Jaroslav
Autor článku
   Heat flow in the upper-silesian coal basin : re-evaluation of data with special attention to the lithology
   Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
   Subsurface Temperature Field of the Bohemian Massif