Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kubala, Petr
Autor článku
   Podzemní vody a organizace a.s. Povodí
   Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
   Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy za rok 2002