Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kucharič, Ludovít
Autor článku
   CO2 Storage Opportunities in Central-Eastern Europe
   CO2 storage potential of sedimentary basins of Slovakia, the Czech Republic, Poland and the Baltic States
   Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
   Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
   K doterajšiemu využitiu výsledkov modifikácie laboratornej merkurometrie pôd v Spišsko-gemerskom rudohorí
   K súčasnému stavu kvantitatívnej interpretácie v geofyzikálnom komplexe
   Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust
   Problémy geofyzikálneho vyhľadávania rudných ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí
   Prognózovanie nádejných rudných oblastí na základe komplexných profilových geofyzikálnych meraní
   Štúdium mineralizovaných a litostratigrafických štruktúr na základě metódy vybudenej polarizácie v sondážnej modifikácii
   II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009