Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kucharski, Robert
Autor článku
   Geofyzikálna charakteristika výskytu rudnej mineralizácie vo východnej časti Spišsko-Gemerského rudohoria
   Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
   Metodika a výsledky interpretácie komplexného geofyzikálneho prieskumu Spišsko-Gemerského rudohoria
   Wglebna budowa geologiczna Karpat w šwietle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej