Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kukal, Zdeněk, 1932-
Autor článku
   29. mezinárodní geologický kongres v Japonsku
   Adress of a Czech Geologist dedicated to the 150 Years Jubilee of the Geological Survey of Austria (Geologische Bundesanstalt). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
   Akademie věd České republiky 1997
   Aktuálně a aktualismu
   Analýza činnosti Státních geologických služeb
   Analýza životního prostředí střední a východní Evropy
   Annual meeting of the FOREGS (Forum of European Geological Surveys)
   Anoxic Depositional Environment, Metalliferous Black Shales and Marine Transgressions
   Anoxic microenvironment - Main factor in the formation of manganese aggregates
   Anteil der Böhmischen Forscher an der geologischer Erfoschung von Tirol - Franz Pošepný (1836-1895)
   Anthropogenic acceleration of geological processes
   Anthropogenic v. geogenic mass movements : Czech case history
   Apokalypsa a svátek vídeňského geologického ústavu
   Der Beitrag böhmischer Geologen an der Erforschung des Salzkammerguts
   Budoucnost státních geologických služeb
   V Calgary o eventech v geologické historii
   Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
   Charakter sedimentů jako klíč k porozumění geologickým procesům
   Contribution of Czech Scientists to the geological exploration of the Tyrol area - František Pošepný (1836-1895)
   Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist
   Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist in 1995
   Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
   Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
   Činnost Komise pro geologickou mapu světa (Commission de la Carte Géologique du Monde)
   Deposition of Black Shales: why, where and when? (With Special Attention to the Bohemian Massif)
   Dojmy z pražského kursu environmentální geologie
   Dvanáctý mezinárodní sedimetologický kongres v Austrálii
   Eighty years of the Bulletin of Geosciences
   Environmental activities of the State Geological Surveys
   Environmental projects of the State Geological Survey and the impact of mining on the environment
   Environmentální projekty Státních geologických služeb
   Environmentální projekty státních geologických služeb
   Environmentální projekty státních geologických služeb
   Evropský kongres o regionální geologické kartografii a informačních systémech
   Fe-, Mn-, and P-rich marginal facies of black shales
   A field trip to the famennian of the Moravian karst (ČSSR)
   Geochemical mapping of the Prague agglomeration
   Geological and thematic maps as a source of environment data
   Geologické aktivity Středoevropské iniciativy (CEI)
   Geologický div světa - Ayersova skála
   Geologie a budoucnost Země
   Geologists against the Destruction of Natural Environment
   Geologové proti ničení životního prostředí
   Geologové proti ničení životního prostředí
   Geologové proti ničení životního prostředí
   Geology of Al-Liyah Ridge, Northern Kuwait
   Geology of the palaeozoic rocks in the vincinity of Mokrá cement factory quarries (Moravian karst)
   Grantová agentura České republiky, činnost od roku 1993 dodnes
   Hodnocení rizik antropogenních zátěží - povinnost státní geologické služby
   Horninové prostředí a ekogeologie
   International Symposium "The Impact of Mining on the Environment: Problems and Solutions"
   Introduction of the Memorial Volume in Honour of Professor Ivo Chlupáč
   Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
   Konference "Minerals, Metals and the Environment II" v Praze
   Konference o "Díle našich lidí v mimoevropském světě"
   Konference o ložiskách nerostných surovin v Leobenu
   Konference o organizaci výzkumu životního prostředí
   Konference o pouštní geologii
   Konference ředitelů západoevropských geologických služeb (WEGS)
   Kongres americké geologické společnosti
   Kongres Evropské geologické unie
   Kongres Evropské geologické unie
   Kongres sedimentologů v Tunisu
   Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
   Laboratoř organické geochemie pobočky Českého geologického ústavu v Brně získala akreditaci
   The Lower Cambrian Paseky Shale: Sedimentology
   Magdeburský seminář o ochraně vod Labe
   Mapping of environmental geofactors in the Czech Republic
   Margancevyje sklopenija i ich otnošenije k železomargancevym konkrecijam
   Metody moderní sedimentologie
   Mezinárodní geologický kongres ve Washingtonu, D.C
   Mezinárodní komise pro ochranu Labe
   Mezinárodní konference o Českém masívu
   Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
   Mezinárodní konference "Sanierung des Wasserhaushalts in Gebieten des Braunkohlenbergbaus" v Sasku
   Mezinárodní konference Sediment '96 ve Vídni
   Mezinárodní zasedání geologů a programy životního prostředí
   Mimořádné události v geologické historii Země
   Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam pro českou geologii
   Nejfotografovanější pobřeží na světě
   Normal versus anomalous marine black shales in the Precambrian and Lower Paleozoic of the Bohemian Massif
   Nový geologický pohled na jezero Titicaca
   O izraelské geologické službě a geologii Izraele
   O katastrofách, které byly a nebyly
   Oceánské zeolitové kaly
   Oceánské zeolitové kaly
   Ocenění pro ženu a muže roku ČGÚ za rok 1995 uděleno
   Oncoidal and Ooidal Ironstone in the Lower Devonian Limestone Sequence, Barrandian, Czech Republic
   Oslavy 160. výročí narození Františka Pošepného se konaly v Českém geologickém ústavu
   Osmdesát let Českého geologického ústavu
   Osmý regionální sedimentologický kongres v Tunisu
   Pleistocenní řeky Arabského poloostrova
   Pokroky světové geologie v letech 1985-1986
   Pokroky světové geologie v letech 1987-1988
   Pořádali jsme jednání pracovní skupiny FOREGS
   Possible global events and the stratigraphy of the Paleozoic of the Barrandian (Cambrian - Middle Devonian, Czechoslovakia)
   Poučení pro naši sedimentologii
   Pouštní sedimenty - mezinárodní konference v Londýně
   Proč a jak rychle zvětrávají horniny
   Proč a jak sedimentují černé břidlice?
   Proč není mořská hladina rovná?
   Prof. dr. Karel Vrba se zasloužil o založení Státního geologického ústavu Československé republiky
   První miliardy let historie Země
   První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
   Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1996
   Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj
   Rakušané slavili 150. výročí založení své geologické služby
   Recent and ancient marine anoxic environments
   Recent Development of the Geological Administration in the Czech Republic
   Recent versus Ancient Black Shales : Comparison of Their Depositional Environments
   Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1995
   Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1996
   Report on the Scientific Activities of Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1993
   Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ)
   Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1991
   Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1994
   Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey in 1990
   Resortní konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
   Riziková oblast Neapolského zálivu
   RNDr. František Reichmann - 60 let
   Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku
   Sedimentární petrologie
   Sedimentary History of the Bohemian Massif
   Sedimentologie
   Sedimentologie na 29.mezinárodním kongresu v Japonsku
   Sedimentologové se sešli ve Freibergu (Sediment '95)
   Sedimentologové z celého světa se sešli v Austrálii
   Sedimentology, benthic communities, and brachiopods in the Suchomasty (Dalejan) and Acanthopyge (Eifelian) Limestones of the Koněprusy area (Czechoslovakia)
   Sedimentology of transgressional sequences and mechanism of marine transgression
   Sedmdesátiny prof. dr. Jana Petránka, DrSc.
   Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně
   Seminář o metodických příručkách
   Seminář pořádaný u příležitosti 65.narozenin prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
   Siliciclastic Sediments as a Response of the Variscan Orogenesis; Case Study of the Barrandian Area (Central Bohemia)
   Siliciclastic signal of the variscan orogenesis; Devonian Srbsko formation of central Bohemia
   Siliciclastic termination of the carbonate sequence - signal of Variscan orogeny
   Siliciclastic termination of the carbonate sequence: signal of Variscan orogeny
   Sjezd americké geologické společnosti
   Spolupráce mezi státními geologickými službami a vysokými školami v zahraničí
   Státní geologická služba a 29. mezinárodní geologický kongres v Kjótu
   Státní geologické služby pro životní prostředí
   Sté výročí smrti Františka Pošepného
   Stratigrafie a faciální vývoj paleozoika v okolí Šternberka na Moravě
   Středoevropská iniciativa v geologii
   Sympozium o hnědouhelných pánvích v saském Freiberku
   Tragédie Bangladéše
   Travertínové vodopády
   Třetí pracovní zasedání "Geologové proti ničení životního prostředí"
   Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů
   Úvodem
   Úvodem
   Vklad češskich geologov v geologičeskom issledovanii Tirolja - František Pošepny (1836-1895)
   Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů
   Výroční zasedání Americké geologické společnosti (Geological Society of America)
   Výroční zasedání organizace FOREGS (Forum evropských geologických služeb)
   Výroční zasedání ředitelů organizace FOREGS
   Výstava Magma '96
   Vznik ostrovů
   Vztah mezi sedimentologií a paleoekologií
   Workshop: State Geological Surveys and Education. Budapest, September 1994
   Založení Mezinárodní asociace geologických služeb
   Zaniklé pevniny - fantazie a věda
   Zasedání ředitelů státních geologických služeb organizace FOREGS
   Zemřel RNDr. František Reichmann (7.2.1935 - 28.12.1999)
   Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc. *24.4.1932 + 29.6.1998
   Zemřel RNDr. Petr Batík
   Zemřel RNDr. Vladimír Zoubek, DrSc.
   Zemřela dr. Zdeňka Brunnerová, CSc. *7.4.1932 +3.3.1996