Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kukutsch, Radovan
Autor monografie
   Aplikace pozemního laserového skenování v geovědních disciplínách
   Dobývací metody hlubinného dobývání na rudních a uranových ložiscích
   Historický Důl Jeroným v Čisté
   Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
   Kontrola rozvolnění uhelné sloje v bocích chodby č. 300 291/1 pomocí videokamery na Dole ČSM
   Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie
   Metodický pokyn k likvidaci hlubinného dolu zakládáním
   Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
   Návrh metodiky likvidace hlavních důlních děl
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město
   Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
   Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
   Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
   Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
   Závěrečná zpráva - Realizační výstup projektu VaV ČBÚ č. 42-05
Autor článku
   Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
   Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
   Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
   Control of rockburst risk in hard coal longwall mining - A case study
   Critical places at locality Čistá, Mine Jeronym and their possible development
   Důl Jeroným v Čisté, geografie, geologie, historie, současnost
   Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
   Geomechanical and geotechnical evaluation of maingate No. 080 5253 monitoring in the conditions of the Paskov mine
   Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté
   Impact of destress blasting on stress field development ahead of a hardcoal longwall face
   Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
   Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
   Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
   Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
   Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
   Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
   Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
   Present situation and development trends in the area of underground nuclear waste storage sites
   Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným
   Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
   Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
   Rock mass fracturing in main gate roof behind advancing longwall face
   The rotation of principal axes of stress due to mine induced stresses
   Seizmický efekt trhacích prací při výstavbě tunelů
   Uplatnění metod vizuálního pozorování v historickém důlním díle Jeroným
   Utilization of old mine workings in the Czech Republic
   Utilization of terrestrial 3D laser scanner for monitoring of changes and deformation of tailgate No 40 703-1A at Karvina Mine, locality Lazy
   Vizuální monitoring na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
   Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013
   Vysoké kotvení v chodbách pro dvojí použití a jejich monitoring