Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kulla, M.
Autor článku
   Divergentní trendy v zemědělství a v sektoru bioplynových stanic v České Republice: příležitost nebo hrozba?
   The Expansion of Coal Mining in the Depression Areas - A Way to Development?
   Spatial Consequences of Biogas Production and Agricultural Changes in the Czech Republic after EU Accession: Mutual Symbiosis, Coexistence or Parasitism?