Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kullman, Eugen
Autor článku
   Contamination and Protection of Fissure-karst Waters in Slovakia (Czechoslovakia)
   Groundwater resources in Slovakia (Czechoslovakia)
   Hydrogeológia karbonátov mezozoika Brezovských Karpát
   Hydrological balances in fissure-karst hydrogeologie structures
   Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách
   Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000
   Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
   Particularités du régimen d´écoulement des eaux souterraines de karsts fortement développés
   Podmienky a možnosti optimalizácie využitia puklinovo-krasových vôd v Západných Karpatoch
   Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc. - päťdesietročný
   Vodohospodársko-hydrogeologické mapy
   Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemných vod krasovo-puklinových obehov
   Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch